SVIJETLO VJERE

Svijetlo vjere-duhovna misao

Svijetlo cijenimo tek onda kad nastane tama. Zapaljena vatra tek onda zasvijetli ako uokolo zavlada tama. Dotle se plamen čak i jedva primjećuje. Slično je i sa svjetlom vjere.
Dokle god je sreća čovjeka nedirnuta čovjek jedva i da pomisli na Boga.. Tek kad se zamrači čovječja sreća počinje potraga za svijetlom. Tek tada stvorenja i sve stvoreno počinju čovijeku govoriti odakle potječu. Šuma govori potječem od njega, i sunce kaže On me je stvorio, Dok konačno i čovijek ne shvati potječem od tebe moj Bože. Živim pred tobom i vraćam se u tvoj dom Bože.
Priznaj da pripadaš Bogu, jer sve veći broj ljudi zapada u tamu, raspada im se život te kao da je i sunce nad njihovim životom zašlo i noć se spustila.Gorčina je tada u ljudima, u njihovim srcima, sve stvari kao da su izgubile sve boje, izgledaju još samo kao sijene ništavne i besmislene. Tada čovjekova duša počinje vapiti: Postoji li Bog? Zašto mi ne pomogne?
Dragi slušatelji,tako mnogi danas vape iz svog ranjenog srca, ali nažalost nitko oh ne sluša, nitko im ne pokazuje Boga, nitko im ne pomaže da mole, nitko im ne govori riječi povjerenja.
Svjetlo vjere u mnogima je ugašeno, jer se nitko ne vraća Bogu, nitko ih ne vodi Bogu, više se ne čuje priznavanje Boga.Gdje smo danas mi vjernici? Govorimo li danas o Bogu koji nas spasava? Tko će nam pokazati put izlazka iz tog bezumlja?
Priznajmo Boga jer ćemo u protivnom ugasiti jedino svjetlo. Priznaj svoju vjeru u Boga da ljudi mogu crpsti nadu i ići za svjetlom koje si im ti Bože pokazao. Razgovaraj sa svojim bližnjima o Bogu, o vječnom životu. Tako ćeš upaliti svjetlo i ono će svijetliti mnogima. Ali tko tako dobro poznaje Boga da bi pun radosti mogao govoriti o njemu i objavljivati ga? Kad malo bolje razmislimo , sav naš govor o Bogu, sve naše razmišljanje o Bogu ima svoje korjenje u Riječi Božjoj u Evanđelju.
Zato čitajmo Evanđelje i Bibliju . Tada će u tebi zasjati snažno svjetlo, tako snažno da možeš reći: Da Gospodine ja vjerujem u tebe! Ti imaš riječi vječnog života!
Sve što Isus govori u Evanđelju zasjati će u punom svijetlu.
Tko u ovo vrijeme krize zna bolji put od onoga koji nam je Isus pokazao????
Zato čitajmo sve što je Isus rekao u Evanđelju ostvarujmo njegove riječi u životu.
Tada ćemo biti postojani u vjeri i moći ćemo priznati Isus je istina, On je blistvo svjetlo na putu našeg života.
Tko čini ono što on kaže, nalazi put k Ocu!