DUHOVNA MISAO 28.01.2012.

Stara kršćanska tradicija tj. samo Sveto Pismo, potiču nas da svaki dan živimo u svijetlu Božje riječi, te se tako nadahnjujemo za našu kršćansku svakodnevicu.
Za današnje duhovono razmatranje pročitat ćemo nekoliko redaka iz Lukina Evanđelja 9. 23-25.

„ A Isus govoraše svima: Hoće li tko zamnom, neka se odrekne samoga sebe, naka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Ta što koristi čovijeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi?“

Još davno u Starom Zavijetu pisac propovijednikove knjige piše kako užici, materijalna dobra, pa i preveliko znanje ne pružaju trajno zadovoljstvo. Gospodin Isus je išao još i dalje, rekao je da čovijek koji posjeduje mnoga bogatstva, ali se ne priprema na vječnost, duhovno siromašan. To nam potvrđuju i mnoga životna iskustva s kojima se susrećemo. U životu nam treba mnogo više od zabave, novaca i slave pa da bismo bili zadovoljni.
Nedavno sam čitao o devet istaknuti osoba koje su počinile samoubojstvo. Jedna od tih osoba bio je poznati sportaš, druga šestorica bili su vrlo poznati zabavlječi, a dvojica bogati nasljednici. Tada sam se sjetio i vrlo cijenjenog znanstvenika i njegove supruge koji su uzeli smrtonosnu dozu droge kad su saznali da boluju od neizlječive bolesti. Nažalost ti ljudi nisu našli pravi smisao života.
Mi ljudi smo stvoreni na sliku Božju, za negovu slavu i zato naš život ima duboki smisao za vječnost ali i za sadašnjost. Bog nas je kao svoja stvorenja postavio na ovoj zemlji da ga štujemo i slavimo. Imamo posebnu sposobnost da razmišljamo o Bogu i o vječnosti. Štoviše možemo izabirati između dobra i zla.
Vjera da je Isus umro za naše grijehe i uskrsnuo iz groba ispunjava našu potrebu za smislom života.
Ta vjera u uskrslog Isusa pruža nam sigurnost da nm je sve porošteno. Zato mi kršćani imamo vječni cilj u životu i nadu da ćemo stići u nebo.
Stoga naše današnje razmišljanje završimo molitvom koju jd izrekao jedan veliki kršćanski mistik i filozof srednjega vijeka, Sv.Toma Akvinski:
„ Udijeli mi Gospodine Bože moj um kojim ću te spoznati, marljivost koja će te tražiti, mudrost koja će te naći, ponašanje koje će ti se svidjeti, postojanost koja će te pouzdano čekati i pouzdanje koje će te konačno zagrliti.

Darko Mejaški