Biskup Heintz Lederleitner biskup Hrvatske starokatoličke crkve

Dr. Heinz Lederleitner rođen u Beču 1958.g.

Studij teologije završio je u Beču i Rimu u razdoblju od 1976 – 1983.g.

Za svećenika je zaređen 1982.g. u rimokatoličkoj crkvi te je službovao kao župnik i vojni svećenik (vojni kapelan) do 2002.g.

„2003.godine dolazi u starokatoličku crkvu Austrije i u njoj obnaša razne dužnosti vezane uz svećeničku službu.Na sinodi crkve u Austriji 2015.god.

Izabran je za biskupa iste crkve. U veljači 2016.god. zaređen je za biskupa od strane starokatoličkog nadbiskupa iz Utrechta dr. Jorisa Vercammena.

Biblijsko geslo našeg novog biskupa glasi: Krist – svjetlo svijeta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *