Vjerska prava i slobode – Promicanje ekumenskog dijaloga i međukonfesionalne suradnje na području grada Zagreba

17. travnja 2013. sudjelovali smo na skupu u organizaciji Centra za demokraciju i pravo Mike Tripala: skup je održan pod naslovom: “Vjerska prava i slobode – Promicanje ekumenskog dijaloga i međukonfesionalne suradnje na području grada Zagreba”.

Skup je održan u Velikoj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.

Moderatori skupa su dr. sc. Ankica Marinović i dr. sc. Ivan Markešić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *